Погода

Курс валют

Публікації

За результатами проведених досліджень Благодійним Фондом "Інтелектуальна перспектива" у партнерстві зорганізацією Центр соціальних експертиз Інституту соціології НАНУ підготовлені такі видання:

Видавнича діяльність у 2013 році

Збірники наукових праць, виданих під грифом Інституту

Амджадін Л. Довіра до армії та інших силових структур в Україні /Л.Амджадін, О. Гончарук// Українське суспільство 1992-2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг/ за ред.. В. Ворони, М. Шульги. – К.:ІС НАНУ, 2013. – С.341-353 (1 д.а).

Гончарук О. Земельні відносини: час рівноваги/ О. Гончарук// Соціальні виміри суспільства. [Зб.наук.праць]. – Вип.. 5(16). – К.: ІС НАНУ, 2013. – С. 343-355 ( 0,8 д.а.)

Гендерно-чутливі послуги у сфері ВІЛ/СНІДу: Аналітичний звіт за результатами дослідження/ Трофименко О.В., Галустян Ю.М.,Рокицька О.Ю. та ін. – К.: ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» - Центр соціальних експертиз ІС НАНУ, 2013. – 101 с. (7 д.а).

Петрушина Т. Якість життя – головний критерій стану суспільства/ Т. Петрушина, Ю. Саєнко// Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2013. -№2. – С.117-141 (1,5 д.а).

Пилипенко В. Сільські реформи в оцінках громадян України/ В. Пилипенко, О. Гончарук// Українське суспільство 1992-2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг/ за ред.. В. Ворони, М. Шульги. – К.:ІС НАНУ, 2013. – С. 240 – 245 (0,3 д.а)

Сапєлкін Ю. Корупція і хабар в Україні/ Ю. Сапєлкін// українське суспільство 1992-2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг./за ред.. В. Ворони, М. Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2013. – с.255-261. (0,5 д.а).

Саєнко Ю. Молодь: зміни в суспільній свідомості/Ю.Саєнко// Українське суспільство 1992-2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг за ред.. В. Ворони, М. Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2013. – с.334-340 (0,4 д.а.).

Саєнко Ю. До питання коректності деяких соціологічних термінів/ Ю.Саєнко// Соціальні виміри суспільства. [Зб.наук.праць]. – Вип.5 (16). – К.: ІС НАНУ, 2013. – С. 170-185 (1д.а.)

Чепурко Г. Соціальний капітал: вплив на розв’язання життєвих ситуацій/Г.Чепурко// Українське суспільство 1992 – 2013. Стан та динаміка змін. Соціальний моніторинг./ за ред.. В. Ворони, М. Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2013. – С.312-320 (0,65 д.а.).

Брошури

Gender-Sensitive HIV|AIDS Services/ Analitical ReportBased on the Results of Research/ Trofymenko O.V., Galustian Y.M., Rokytska O.Y. etc. – K. All Ukranian Network of People leaving with HIV/AIDS in Ukraine – The center of social expertizes of the Institute of Sociology of the National Academy of Scines of Ukraine, 2013. – P. 100. (7 д.а).

 Статті в наукових журналах, збірниках, газетах, тижневиках

L.Amjadeen, O. Amdzhadin. Social Trust in Latin America, Ireland and kraine: Comparative Perspective.// Latin America Conferebce Ireland (LaCI) 2013 “Latin America at a Crossroads: BetweenGlobalisationandRegionalisation» (23-24 May 2013). – Dublin, Ireland: John Hume Institute for Global Srish Studies, University College Dublin, Ireland. – 2013. – P.3. (0.1 д.а)

Ворона В.М. Економіка України: інвестиційна привабливість і конвертація соціального капіталу/ В.М. Ворона, В.А. Піддубний// Наука та інновації. – 2013. – Т.9,№2. – С. 104-108 (0,75 д.а)

 

Видавнича діяльність за 2012 рік

У співпраці з Інститутом соціології НАНУ

 • Амджадін Л. Соціальні норми контролю громадської безпеки і злочинності: вітчизняні реалії в оцінках українців/Л. Амджадін // Українське суспільство 1992-2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг// За ред. д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н М. Шульги. – ІС.: ІС НАНУ, 2012. – С.352-359.
 • Гончарук А. Оценка перспектив реформ в системе оплаты тепла методом фокус групп / О.Гончарук // Соціальний вимір суспільства. 3б.наук.праць. – Вип. 4(15). – К.: ІС НАНУ, 2012. – С.106-127.
 • Гончарук О. Ресурсний та соціальний потенціал сільських громад в Україні/ О.Гончарук// Українське суспільство 1992-2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг// За ред. д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н М. Шульги. – ІС.: ІС НАНУ, 2012. – С. 236-242.
 • Сапєлкін Ю., Пилипенко В. Освітній простір України у дзеркалі соціології / Ю. Сапєлкін// Українське суспільство 1992-2012. /Українське суспільство 1992-2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг// За ред. д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н М. Шульги. – ІС.: ІС НАНУ, 2012. –  - С.395-401.
 • Саєнко Ю. Чорнобиль – Фукусіма: комфортно-споживацький колапс /Ю. Саєнко// Українське суспільство 1992-2012. - Українське суспільство 1992-2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг// За ред..д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н М. Шульги. – ІС.: ІС НАНУ, 2012. – С.199-203.
 • Ходорівська Н. Адаптивні ресурси людини в контексті українських реалій/ Н. Ходорівська// // Українське суспільство. Двадцять років незалежності. Соціологічний моніторинг: У 2-х т. Том 1. Аналітичні матеріали/ За ред.. д. ЕК. Н – В. Ворони, д.соц. н. М. Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2011 - С.417-437.
 • Ходорівська Н. Соціальний капітал та зміни життєвої ситуації українців/ Н. Ходорівська// Українське суспільство 1992-2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг // За ред.. д.ек.н. В.Ворони, д.соц.н. М.Шульги. – ІС: ІС НАНУ, 2012. –  С293 – 298.
 • Чепурко Г., Привалов Ю. Зміни масової свідомості українців у політико - правовій  сфері/Г. Чепурко// Українське суспільство 1992-2012. - Українське суспільство 1992-2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг// За ред..д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н М. Шульги. – ІС.: ІС НАНУ, 2012. –  С.128-133.
 • AmjadeenL.,HoncharukO. Social practices and legislation in the area of juvenile Delinquecy. – Kyiv: “Lik” LTD, 2011.-168 p.

Брошури

 • Моніторинг поведінки та поширеності ВІЛ – інфекції серед чоловіків, які практикують секс із чоловіками, як компонент епіднагляду за ВІЛ другого покоління (аналітичний звіт за результатами біоповедінкового дослідження 2011 / [Трофименко О.В., Большов Є.С., Касянчук М.Г. та ін.]. – К.: МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні,2012. – 104 с.
 • Картування діагностичних та профілактичних послуг щодо туберкульозу для людей, що живуть з ВІЛ/СНІД на базі центрів профілактики та боротьби зі СНІДом. (аналітичний звіт за результатами операційного дослідження 2012 року)/ [Трофименко О.В., Лисенко О.М., к.соціол.н., Коноплицька Т.О., к. соціол.н. та ін.]. – К.: МБФ Міжнародний Альянс в Україні, 2012. – 144 с.
 • Краткий ситуационный анализ положения ЛГБТ в Украине. Обзор// СОС Netherlands-Центр социальных экспертиз ИС НАНУ – НА ЛГБ «ЛиГА»/ [Трофименко О., Шваб И., Касянчук М. и др..]. – К., 2012. – 44с.
 • Проведення повторної оцінки клінік, дружніх до молоді/ [Амджадін Л.М., Коноплицька Т.О., Лисенко О.М. та ін.]. –К.: «К.І.С», 2012. – 112 с.

 Статті в наукових журналах, збірниках, газетах, тижневиках  

 • Гончарук О.С. Система і практика підвищення кваліфікації працівників органів місцевого самоврядування державних службовців районих і обласних адміністрацій в Україні/ О.С. Гончарук // Адаптація державної служби України до стандартів Європейської Союзу у сфері аналізу та розробки політики:зб. Матеріалів/[Гончарук О.С., Ібрагімова І.М., Коноплицька Т.О. та ін.]; за заг ред..д.соц.н. Г.І. Чепурко. – К.,2012. – с.106-127
 • Чепурко Г.І. Адаптація законодавства України до законодавства Європейського союзу: стан, проблеми та перспективи (результат експертного тестування)/ Т.І. Чепурко// Адаптація державної служби України до стандартів Європейської Союзу у сфері аналізу та розробки політики:зб. Матеріалів/[Гончарук О.С., Ібрагімова І.М., Коноплицька Т.О. та ін.]; за заг ред..д.соц.н. Г.І. Чепурко. – К., 2012.-с.6-40.
 • Чепурко Г.І. Стан і проблеми адаптації державної служби України до стандартів Європейського союзу у сфері аналізу та розробки політики (результати тестування державних службовців)/Г.І. Чепурко, Т.О. Коноплицька// Адаптація державної служби України до стандартів Європейської Союзу у сфері аналізу та розробки політики:зб. Матеріалів/[Гончарук О.С., Ібрагімова І.М., Коноплицька Т.О. та ін.]; за заг ред..д.соц.н. Г.І. Чепурко. – К.,2012. – с.41-84

Видавнича діяльність у 2011 році

 • Піддубний В. Перспективи консолідації українського суспільства / В. Піддубний, Г. Чепурко // Українське суспільство 1992 – 2009. Динаміка соціальних змін / за ред. В. Ворони, М. Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2009
 • Піддубний В. Українські реалії: перешкоди на шляху до глобального простору / В. Піддубний // Українське суспільство 1992 – 2008. Соціологічний моніторинг / за ред. В. Ворони, М. Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2008
 • Саєнко Ю. Моделі життєдіяльності / Ю. Саєнко // Українське суспільство 1992 – 2010. Соціологічний моніторинг / за ред. В. Ворони, М. Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2010
 • Саєнко Ю. Консолідація українського суспільства: виклики, ризики, нереалізовані шанси / Ю. Саєнко // Українське суспільство 1992 – 2009. Динаміка соціальних змін / за ред. В. Ворони, М. Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2009.
 • Соціальні виміри поселенської структури (досвід соціальної паспортизації). – К.: ІС НАНУ, 2011
 • Ходорівська Н. Життєві ситуації громадян у макро- та мікросоціальних координатах / Н. Ходорівська // Українське суспільство 1992 – 2008. Соціологічний моніторинг / за ред. В. Ворони, М. Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2008
 • Ходорівська Н. Адаптивні ресурси людини в контексті українських реалій / Н. Ходорівська // Українське суспільство. Двадцять років незалежності. Соціологічний моніторинг у 2-х т. Т.1. Аналітичні матеріали / за ред. В. Ворони, М. Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2011.
 • Зінченков О.О., Касянчук М.Г., Пономарьов С.Ю., Трофименко О.В., Шеремет С.П. Аналітичний звіт за результатами проекту «Моніторинг порушень прав людини в контексті доступу ЧСЧ до основних послуг з профілактики ВІЛ/СНІДу, лікування, догляду та підтримки»/ За ред.. С.П. Шеремета. – Київ: Центр соціальних експертиз ІС НАН України, 2011. – 120с
 • Гейдар Л.М., Мостяєв О.І. Ярошенко А.А. Методичні рекомендації з питань ВІЛ та ЧСЧ для журналістів. Методичний посібник / Програма розвитку ООН в Україні. – К., 2011. – 88с.
 • Банас О.В., Валько С.С., Гейдар Л.М., Марченко Р.С., Мостяєв О.І.,Семигіна Т.В., ЯрошенкоА.А. Методичні рекомендації з питань ВІЛ та
   ЧСЧ для соціальних працівників.
   Методичний посібник // За ред. С.П. Шеремета / Програма розвитку ООН в Україні. – К., 2011. – 80с.
 • О.О. Васильєва, Т.В. Добридник, С.Ю. Пономарьов, Л.М. Гейдар, 
  О.І. Мостяєв, С.П. Шеремет, А.А.Ярошенко. Методичні
  рекомендації з питань ВІЛ та ЧСЧ для представників правосуддя.
  Методичний посібник / Програма розвитку ООН в Україні. – К., 2011. – 75с.
 • Л.М. Гейдар, О.І. Мостяєв, Ю.А. Саранков, А.А.Ярошенко.
 • Методичні рекомендації з питань ВІЛта ЧСЧ для працівників сфери
   охорони здоров’я.
   Методичний посібник // За ред. Ярошенко А.А.  /
  Програма розвитку ООН в Україні. – К., 2011. – 80с.
 • Н.В. Козаренко, С.І. Козаренко, С.Ю. Пономарьов, Л.М. Гейдар, О.І. Мостяєв, А.А.Ярошенко. Методичні рекомендації з питань ВІЛ та ЧСЧ для представників правоохоронних органів. Методичний посібник // За ред. С.П. Шеремета / Програма розвитку ООН в Україні. – К., 2012. – 74с.

Видавничаа діяльність у 2009 році

 • Дитяча праця в неформальному секторі економіки України (дослідження за методом швидкого оцінювання). Під редакцією Ю.Привалова. К.: ТОВ "Компанія Лік", 2009.- 366 с.
 • Керівництво з моніторингу дитячої праці в Україні Посібник.- К.: ТОВ "Компанія Лік", 2008 - 138 с.

Видавничаа діяльність у 2007 році

 • Чорнобиль і соціум (Випуск 13)
 • Реформирование сельского хозяйства в Украине  Итоги и перспективы
 • Цви Лерман, Дэвид Седик, Николай Пугачев, Александр Гончарук Рим: "Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН", 2007 - 243 с.
 • Пташиний грип. Оцінка ефективності протидії Гончарук О.С., Зайчикова М.В,, Коник Д.Л., Олійник М.В., Трофименко О.В., Ходорівська Н.В. За ред. Ю.О. Привалова – К.: 2007.
 • Захист прав працівників малого бізнесу на робочому місці Амджадін Л., Лисенко О., Ходорівська Н., Чепурко Г. Захист прав працівників малого бізнесу на робочому місці (за даними соціологічного дослідження)/ За ред. Ю. Привалова. - К.: ПЦ "Фоліант", 2007. - 118 с.

Видавничаа діяльність у 2006 році

 • Чорнобиль і соціум (Випуск 12)
 • Профілактика ВІЛ/СНІД та доступ до послуг консультування/тестування у виробничій сфері: стратегія тристороннього партнерства
 • Безпека та розвиток чорнобильських спільнот: ситуаційний аналіз
 • Привалов Ю.О., Трофименко О.В. "Молодь очима молодих: результати загальнонаціонального опитування молоді". Наукове видання "Молодь в Україні. Дослідження молодіжного сектору: проблеми та перспективи"  За ред. О.І. Локшиної. - К.: Студія "uStudio Design", 2006. - С. 61-169.
 • Л.Амджадін, О.Гончарук, П.Павличенко "Розбудова системи адміністративного судочинства в Україні: проблеми та потреби розвитку"/За ред. Ю.Привалова, Ю.Саєнка. - К.:"Прецедент", 2006

Видавничаа діяльність у 2005 році

 • Чорнобиль і соціум (Випуск 11)
 • Поведінкові стратегії на ринку праці України К.: ПЦ "Фоліант"
 • Пенсійна реформа в Україні: тенденції та перспективи К.: ПЦ "Фоліант"
 • Звіт за результатами соціологічного дослідження "Моніторинг поведінки чоловіків, які мають секс із чоловіками, як компонент епіднагляду другого покоління К.:
 • Огляд роботи зі споживачами ін’єкційних наркотиків в Україні в контексті боротьби з епідемією ВІЛ/СНІД К.: Центр соціальних експертиз ІС НАНУ, – 172 с.
 • Огляд роботи зі споживачами ін'єкційних наркотиків в Україні в контексті боротьби з епідемією ВІЛ/СНІД К.:
 • ВІЛ/СНІД та ін’єкційне вживання наркотиків: пропозиції щодо забезпечення більшої ефективності профілактичних програм. Послання до політиків, урядовців, усіх осіб, причетних до прийняття відповідальних рішень К.: - 36 с.
 • Аналітичний звіт за темою: Ситуаційний аналіз проблеми гендерної рівності у сфері праці в Україні К.: Центр соціальних експертиз ІС НАНУ
 • "Постчорнобильський соціум: 20 років по аварії" Чорнобиль і соціум (випуск одинадцятий) К.: Центр соціальних експертиз ІС НАНУ, 2005

Видавничаа діяльність у 2004 році

 • Чорнобиль і соціум (Випуск 10)
 • Феномен утопії в соціальній думці К.: ПЦ "Фоліант". – 144 с.
 • Соціальні та економічні наслідки вступу України до СОТ: експертні оцінки / Відповід.ред. Ю.Привалов Львів: Українські технології, – 142 с.
 • Соціальні ризики. Книга 2. Відп. ред.: Саєнко Ю.І., Привалов Ю.О. К.: ПЦ "Фоліант", – 568с.
 • Моніторинг епідемії ВІЛ/СНІДу. Оцінка ефективності протидії (соціальний аспект) К.: ПЦ "Фоліант", – 416 с.
 • Звіт за результатами соціологічного дослідження у Закарпатській області. Поширення ВІЛ/СНІДу на робочому місті в контексті соціально-економічного розвитку К.: Міленіум, – 124 с.
 • ВІЛ/СНІД в сфері праці К.: ПЦ "Фоліант"
 • Соціальна реклама в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку (матеріали конференції)  К.: ПЦ "Фоліант"

Видавничаа діяльність у 2003 році

 • Чорнобиль і соціум (Випуск 9)
 • Сучасний стан, проблеми та тенденції соціально-трудових відносин в Україні: спроба соціального конструювання
 • Стратегії змін для досягнення гендерної рівності у місцевому самоврядуванні в Україні
 • Стан громадянського суспільства в Україні: аналіз соціального конструювання
 • Політична та фінансова роль бізнесу в парламентських виборах в Україні 2002 року: спроба соціального діалогу
 • Права людини та підзвітність органів влади в Україні (результати дослідження) К.: ПЦ "Фоліант" - 2003

Видавничаа діяльність у 2002 році

 • Чорнобиль і соціум (Випуск 8)
 • Соціальна відповідальність бізнесу в Україні (Матеріали експертного дослідження)

Видавничаа діяльність у  2001 році

 • Чорнобиль і соціум (Випуск 7)
 • Українське село на зламі століть
 • Соціальні ризики та соціальна безпека в умовах природних і техногенних надзвичайних ситуацій та катастроф. /Відп. ред.: В.В.Дурдинець. Ю.І.Саєнко, Ю.О.Привалов К.: Стилос, – 497 с.

Видавничаа діяльність у  2000 році

 • Чорнобиль і соціум (Випуск 6)
 • Тіньова економіка: соціальні проблеми неофіційної економічної діяльності в Україні. Доповіді міжнародної конференції
 • Соціально-економічні наслідки техногенних та природних катастроф: експертне оцінювання
 • Соціальні проблеми реорганізації сільськогосподарських підприємств
 • Соціальна експертиза в Україні: методологія, методика, досвід впровадження К.: Ін-т соціології НАН України, – 194 с.
 • Приватизація сільськогосподарських підприємств в Україні
 • Постчорнобильський соціум: 15 років по аварії К.: Ін-т соціології НАНУ, – 563 с.

Видавничаа діяльність у 1999 році

 • Чорнобиль і соціум (Випуск 5)
 • Ринок праці в Україні: тенденції та перспективи (соціально-економічний аналіз) К.: Ін-т соціології НАНУ. – 96 с.
 • Проблеми колективно-договірного регулювання трудових відносин в Україні


Видавничаа діяльність у 1998 році

 • Чорнобиль і соціум (Випуск 4)
 • Сучасні проблеми соціально-трудових відносин в Україні (соціологічний аналіз)
 • Місцеве самоврядування в Україні: проблеми і прогнози К.: Ін-т соціології НАН України, – 148 с.

Видавничаа діяльність у 1997 році

 • Місцеве самоврядування в сучасній політичній системі в Україні і Бєларусі (доповіді міжнародної конференції)
 • Чорнобиль і соціум (Випуск 3)

Видавничаа діяльність у 1996 році

 • Чорнобиль і соціум (Випуск 2)

Видавничаа діяльність у  1995 році 

 • Чорнобиль і соціум (Випуск 1)