Погода

Курс валют

Публикации

По результатам проведенных исследований Фондом в сотрудничестве с партнерской организацией Центр социальных экспертиз Института социологии НАНУ подготовлены следующие издания:

Издательская деятельность за 2013 год:

Сборники научных трудов, изданных под грифом Института социологии

 • Амджадін Л. Довіра до армії та інших силових структур в Україні /Л.Амджадін, О. Гончарук// Українське суспільство 1992-2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг/ за ред.. В. Ворони, М. Шульги. – К.:ІС НАНУ, 2013. – С.341-353 (1 д.а).
 • Гончарук О. Земельні відносини: час рівноваги/ О. Гончарук// Соціальні виміри суспільства. [Зб.наук.праць]. – Вип.. 5(16). – К.: ІС НАНУ, 2013. – С. 343-355 ( 0,8 д.а.)
 • Гендерно-чутливі послуги у сфері ВІЛ/СНІДу: Аналітичний звіт за результатами дослідження/ Трофименко О.В., Галустян Ю.М.,Рокицька О.Ю. та ін. – К.: ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» - Центр соціальних експертиз ІС НАНУ, 2013. – 101 с. (7 д.а).
 • Петрушина Т. Якість життя – головний критерій стану суспільства/ Т. Петрушина, Ю. Саєнко// Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2013. -№2. – С.117-141 (1,5 д.а).
 • Пилипенко В. Сільські реформи в оцінках громадян України/ В. Пилипенко, О. Гончарук// Українське суспільство 1992-2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг/ за ред.. В. Ворони, М. Шульги. – К.:ІС НАНУ, 2013. – С. 240 – 245 (0,3 д.а)
 • Сапєлкін Ю. Корупція і хабар в Україні/ Ю. Сапєлкін// українське суспільство 1992-2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг./за ред.. В. Ворони, М. Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2013. – с.255-261. (0,5 д.а).
 • Саєнко Ю. Молодь: зміни в суспільній свідомості/Ю.Саєнко// Українське суспільство 1992-2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг за ред.. В. Ворони, М. Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2013. – с.334-340 (0,4 д.а.).
 • Саєнко Ю. До питання коректності деяких соціологічних термінів/ Ю.Саєнко// Соціальні виміри суспільства. [Зб.наук.праць]. – Вип.5 (16). – К.: ІС НАНУ, 2013. – С. 170-185 (1д.а.)
 • Чепурко Г. Соціальний капітал: вплив на розв’язання життєвих ситуацій/Г.Чепурко// Українське суспільство 1992 – 2013. Стан та динаміка змін. Соціальний моніторинг./ за ред.. В. Ворони, М. Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2013. – С.312-320 (0,65 д.а.).

Брошуры

 • Gender-Sensitive HIV|AIDS Services/ Analitical ReportBased on the Results of Research/ Trofymenko O.V., Galustian Y.M., Rokytska O.Y. etc. – K. All Ukranian Network of People leaving with HIV/AIDS in Ukraine – The center of social expertizes of the Institute of Sociology of the National Academy of Scines of Ukraine, 2013. – P. 100. (7 д.а).

Статьи в научных журналах, сборниках, газетах, еженедельниках

 • L.Amjadeen, O. Amdzhadin. Social Trust in Latin America, Ireland and kraine: Comparative Perspective.// Latin America Conferebce Ireland (LaCI) 2013 “Latin America at a Crossroads: BetweenGlobalisationandRegionalisation» (23-24 May 2013). – Dublin, Ireland: John Hume Institute for Global Srish Studies, University College Dublin, Ireland. – 2013. – P.3. (0.1 д.а)
 • Ворона В.М. Економіка України: інвестиційна привабливість і конвертація соціального капіталу/ В.М. Ворона, В.А. Піддубний// Наука та інновації. – 2013. – Т.9,№2. – С. 104-108 (0,75 д.а)

Издательская деятельность за  2012 год 

В сотрудничестве с Институтом социологии НАНУ

 • Амджадін Л. Соціальні норми контролю громадської безпеки і злочинності: вітчизняні реалії в оцінках українців/Л. Амджадін // Українське суспільство 1992-2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг// За ред. д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н М. Шульги. – ІС.: ІС НАНУ, 2012. – С.352-359.
 • Гончарук А. Оценка перспектив реформ в системе оплаты тепла методом фокус групп / О.Гончарук // Соціальний вимір суспільства. 3б.наук.праць. – Вип. 4(15). – К.: ІС НАНУ, 2012. – С.106-127.
 • Гончарук О. Ресурсний та соціальний потенціал сільських громад в Україні/ О.Гончарук// Українське суспільство 1992-2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг// За ред. д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н М. Шульги. – ІС.: ІС НАНУ, 2012. – С. 236-242.
 • Сапєлкін Ю., Пилипенко В. Освітній простір України у дзеркалі соціології / Ю. Сапєлкін// Українське суспільство 1992-2012. /Українське суспільство 1992-2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг// За ред. д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н М. Шульги. – ІС.: ІС НАНУ, 2012. –  - С.395-401.
 • Саєнко Ю. Чорнобиль – Фукусіма: комфортно-споживацький колапс /Ю. Саєнко// Українське суспільство 1992-2012. - Українське суспільство 1992-2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг// За ред..д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н М. Шульги. – ІС.: ІС НАНУ, 2012. – С.199-203.
 • Ходорівська Н. Адаптивні ресурси людини в контексті українських реалій/ Н. Ходорівська// // Українське суспільство. Двадцять років незалежності. Соціологічний моніторинг: У 2-х т. Том 1. Аналітичні матеріали/ За ред.. д. ЕК. Н – В. Ворони, д.соц. н. М. Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2011 - С.417-437.
 • Ходорівська Н. Соціальний капітал та зміни життєвої ситуації українців/ Н. Ходорівська// Українське суспільство 1992-2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг // За ред.. д.ек.н. В.Ворони, д.соц.н. М.Шульги. – ІС: ІС НАНУ, 2012. –  С293 – 298.
 • Чепурко Г., Привалов Ю. Зміни масової свідомості українців у політико - правовій  сфері/Г. Чепурко// Українське суспільство 1992-2012. - Українське суспільство 1992-2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг// За ред..д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н М. Шульги. – ІС.: ІС НАНУ, 2012. –  С.128-133.
 • AmjadeenL.,HoncharukO. Social practices and legislation in the area of juvenile Delinquecy. – Kyiv: “Lik” LTD, 2011.-168 p.

Брошури

 • Моніторинг поведінки та поширеності ВІЛ – інфекції серед чоловіків, які практикують секс із чоловіками, як компонент епіднагляду за ВІЛ другого покоління (аналітичний звіт за результатами біоповедінкового дослідження 2011 / [Трофименко О.В., Большов Є.С., Касянчук М.Г. та ін.]. – К.: МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні,2012. – 104 с.
 • Картування діагностичних та профілактичних послуг щодо туберкульозу для людей, що живуть з ВІЛ/СНІД на базі центрів профілактики та боротьби зі СНІДом. (аналітичний звіт за результатами операційного дослідження 2012 року)/ [Трофименко О.В., Лисенко О.М., к.соціол.н., Коноплицька Т.О., к. соціол.н. та ін.]. – К.: МБФ Міжнародний Альянс в Україні, 2012. – 144 с.
 • Краткий ситуационный анализ положения ЛГБТ в Украине. Обзор// СОС Netherlands-Центр социальных экспертиз ИС НАНУ – НА ЛГБ «ЛиГА»/ [Трофименко О., Шваб И., Касянчук М. и др..]. – К., 2012. – 44с.
 • Проведення повторної оцінки клінік, дружніх до молоді/ [Амджадін Л.М., Коноплицька Т.О., Лисенко О.М. та ін.]. –К.: «К.І.С», 2012. – 112 с. 

Статьи в научных журналах, зборниках, газетах, еженедельниках  

 • Гончарук О.С. Система і практика підвищення кваліфікації працівників органів місцевого самоврядування державних службовців районих і обласних адміністрацій в Україні/ О.С. Гончарук // Адаптація державної служби України до стандартів Європейської Союзу у сфері аналізу та розробки політики:зб. Матеріалів/[Гончарук О.С., Ібрагімова І.М., Коноплицька Т.О. та ін.]; за заг ред..д.соц.н. Г.І. Чепурко. – К.,2012. – с.106-127
 • Чепурко Г.І. Адаптація законодавства України до законодавства Європейського союзу: стан, проблеми та перспективи (результат експертного тестування)/ Т.І. Чепурко// Адаптація державної служби України до стандартів Європейської Союзу у сфері аналізу та розробки політики:зб. Матеріалів/[Гончарук О.С., Ібрагімова І.М., Коноплицька Т.О. та ін.]; за заг ред..д.соц.н. Г.І. Чепурко. – К., 2012.-с.6-40.
 • Чепурко Г.І. Стан і проблеми адаптації державної служби України до стандартів Європейського союзу у сфері аналізу та розробки політики (результати тестування державних службовців)/Г.І. Чепурко, Т.О. Коноплицька// Адаптація державної служби України до стандартів Європейської Союзу у сфері аналізу та розробки політики:зб. Матеріалів/[Гончарук О.С., Ібрагімова І.М., Коноплицька Т.О. та ін.]; за заг ред..д.соц.н. Г.І. Чепурко. – К.,2012. – с.41-84

Издательская деятельность за 2011 год 

 • Аветова Е., Галин И., Привалов Ю., Трофименко О.Социальное неравенство в постсоциалистических странах Центральной и Восточной Европы: социологический анализ // Социальное неравенство: вчера, сегодня завтра. – СПб.: Нестор-История, 2011. – С. 189-207.
 • Зінченков О.О., Касянчук М.Г., Пономарьов С.Ю., Трофименко О.В., Шеремет С.П. Аналітичний звіт за результатами проекту «Моніторинг порушень прав людини в контексті доступу ЧСЧ до основних послуг з профілактики ВІЛ/СНІДу, лікування, догляду та підтримки»/ За ред.. С.П. Шеремета. – Київ: Центр соціальних експертиз ІС НАН України, 2011. – 120с.
 • Максим Касянчук, Татьяна Салюк, Олеся Трофименко. Аналитический отчет по результатам проекта «Связанное исследование среди МСМ методом RDS в г.Николаеве». – Киев: Центр социальных экспертиз Института социологии НАН Украины, 2011. – 48с.
 • Гейдар Л.М., Мостяєв О.І. Ярошенко А.А. Методичні рекомендації з питань ВІЛ та ЧСЧ для журналістів. Методичний посібник / Програма розвитку ООН в Україні. – К., 2011. – 88с.
 • Банас О.В., Валько С.С., Гейдар Л.М., Марченко Р.С., Мостяєв О.І., Семигіна Т.В., Ярошенко А.А. Методичні рекомендації з питань ВІЛ та ЧСЧ для соціальних працівників. Методичний посібник // За ред. С.П. Шеремета / Програма розвитку ООН в Україні. – К., 2011. – 80с.
 • Л.М. Гейдар, О.І. Мостяєв, Ю.А. Саранков, А.А.Ярошенко. Методичні рекомендації з питань ВІЛ та ЧСЧ для працівників сфери охорони здоров’я. Методичний посібник // За ред. Ярошенко А.А.  / Програма розвитку ООН в Україні. – К., 2011. – 80с.
 • О.О. Васильєва, Т.В. Добридник, С.Ю. Пономарьов, Л.М. Гейдар, О.І. Мостяєв, С.П. Шеремет, А.А.Ярошенко. Методичні рекомендації з питань ВІЛ та ЧСЧ для представників правосуддя. Методичний посібник / Програма розвитку ООН в Україні. – К., 2011. – 75с. 

Издательская деятельность за 2009 год

 • Руководство по мониторингу детского труда в Украине. Пособие.- К.:  2008 - 138 с. 
 • Детский труд в неформальном секторе экономики Украины (исследование методом быстрого оценивания). Под редакцией Ю.Привалова. К.: 2009.- 366 с.

Издательская деятельность за 2007 год

 • Чернобыль и социум (Выпуск 13) К.:
 • Реформирование сельского хозяйства в Украине Итоги и перспективы
 • Цви Лерман, Дэвид Седик, Николай Пугачев, Александр Гончарук Рим: "Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН", 2007 - 243 с.
 • Птичий грипп. Оценка эффективности противодействия. Гончарук О.С., Конык Д.Л., Олейник
 • Амджадін Л., Лисенко О., Ходорівська Н., Чепурко Г. Захист прав працівників малого бізнесу на робочому місці (за даними соціологічного дослідження)/ За ред. Ю. Привалова. - К.: ПЦ "Фоліант", 2007. - 118 с.

Издательская деятельность за 2006 год

 • Чернобыль и социум (Выпуск 12)
 • Профилактика ВИЧ/СПИД и доступ к услугам консультирования/тестирование в производственной сфере: стратегия трехстороннего партнерства
 • Безопасность и развитие чернобыльских сообществ: ситуационный анализ
 • Привалов Ю.О., Трофименко О.В. "Молодежь глазами молодых: результаты общенационального опроса молодежи". Научное издание "Молодежь в Украине. Исследование молодежного сектора: проблемы и перспективы" Под ред О.И. Локшиной. - К.: Студия "uStudio Design", 2006. - С. 61-169.
 • Л.Амджадин, О.Гончарук, П.Павличенко "Построение системы административного суддейства в Украине: проблемы и потребностиразвития"/Под ред. Ю.Привалова, Ю.Саенка. - К.:"Прецедент", 2006

Издательская деятельность за 2005 год

 • Чернобыль и социум (Выпуск 11)
 • Поведенческие стратегии на рынке работы Украины К.: ПЦ "Фоліант"
 • Пенсионная реформа в Украине: тенденции и перспективы К.: ПЦ "Фолиант"
 • Отчет по результатам социологического исследования "Мониторинг поведения мужчин, которые имеют секс с мужчинами, как компонент эпиднадзора второго поколения
 • Обзор работы с потребителями инъекционных наркотиков в Украине в контексте борьбы с эпидемией ВИЧ/СПИД К.: Центр социальных экспертиз ИС НАНУ, – 172 с.
 • ВИЧ/СПИД и инъекционное потребление наркотиков: предложения по обеспечению большей эффективности профилактических программ. Послание к политикам, управленцам, всем лицам, которые принимают ответственные решения К.: – 36 с.
 • Аналитический отчет по теме: Ситуационный анализ проблемы гендерного равенства в сфере труда в Украине К.: Центр социальных экспертиз ИС НАНУ
 • "Постчернобыльський социум: 20 лет после аварии" Чернобыль и социум (выпуск одинадцатый) К.: Центр социальных экспертиз ИС НАНУ, 2005

Издательская деятельность за  2004 год

 • Чернобыль и социум (Выпуск 10)
 • Феномен утопии в социальной мысли К.: ПЦ Фолиант, – 144 с.
 • Социальные риски. Книга 2. Отв. ред.: Саенко Ю.И., Привалов Ю.А. К.: ИЦ Фолиант
 • Социальные и экономические последствия вступления Украины в ВОТ: экспертные оценки / Отв. ред. Привалов Ю.А. Львов: Украинские технологии, – 142 с.
 • Мониторинг эпидемии ВИЧ/СПИД. Оценка эффективности противодействия (социальный аспект) / Отв. ред. Ю.И. Саенко. К.: ПЦ "Фолиант"
 • Отчет по результатам социологического исследования в Закарпатской области. Распространение ВИЧ/СПИД на рабочем месте в контексте социально-экономического развития К.: Милениум, – 124 с.
 • ВИЧ/СПИД в сфере труда К.: ПЦ "Фолиант"
 • Социальная реклама в Украине: современное состояние и перспективы развития (материалы конференции)  К.: ПЦ "Фолиант"

Издательская деятельность за 2003 год

 • Чернобыль и социум (Выпуск 9)К.:
 • Стратегии изменений с целью достижения гендерного равенства в органах местного самоуправления в Украине
 • Состояние, проблемы и тенденции социально-трудовых отношений в Украине: попытка социального конструирования
 • Политическая и финансовая роль бизнеса во время парламентских выборов в Украине 2002 года: попытка социального диалога
 • Гражданское общество в Украине: анализ социального конструирования
 • Права человека и подотчетность органов власти в Украине (результаты исследования) К.: ПЦ "Фолиант" - 2003

Издательская деятельность за 2002 год

 • Чернобыль и социум (Выпуск 8)
 • Социальная ответственность бизнеса в Украине (Материалы экспертного исследования)

Издательская деятельность за  2001 год

 • Чернобыль и социум (Выпуск 7)
 • Украинское село на стыке веков
 • Социальные риски и социальная безопасность в условиях природных и техногенных чрезвычайных ситуаций и катастрофК.: Стилос, – 497 с.

Издательская деятельность за  2000 год

 • Чернобыль и социум (Выпуск 6)
 • Теневая экономика: социальные проблемы неофициальной экономической деятельности в Украине. Доклады международной конференции
 • Социальные проблемы реорганизации сельскохозяйственных предприятий
 • Социально-экономические последствия техногенных и природных катастроф: экспертная оценка
 • Социальная экспертиза в Украине: методология, методика, опыт внедрения К.: Ин-т социологии НАНУ, – 194 с.
 • Приватизация сельскохозяйственных предприятий в Украин
 • Постчернобыльський социум: 15 лет после аварии” К.: Ин-т социологии НАНУ, – 563 с.

1999

 • Чернобыль и социум (Выпуск 5)
 • Рынок труда в Украине: тенденции и перспективы (социально-экономический анализ)
 • Проблемы коллективно-договорного урегулирования трудовых отношений в Украине

 1998

 • Чернобыль и социум (Выпуск 4)
 • Современные проблемы социально-трудовых отношений в Украине (социологический анализ)
 • Местное самоуправление в Украине: проблемы и прогнозы.К: Ин-т социол/strongогии НАН Украины, – 148 с.

1997

 • Чернобыль и социум (Выпуск 3)
 • Местное самоуправление в современной политической системе в Украине и Беларуси (доклад международной конференции)

1996

 • Чернобыль и социум (Выпуск 2)

1995 

 • Чернобыль и социум (Выпуск 1)