Погода

Курс валют

Напрямки діяльності

Благодійний фонд «Інтелектуальна перспектива» об’єднав висококваліфікованих науковців та експертів з питань, що охоплюють різноманітні галузі нашого соціального життя: здоров’я, культура, розвитокдемократичного суспільства, працевлаштування, правові питання, с/г сектор тощо.

Експерти за роки свого існування виконували такі види діяльності за проектами:  

Ø       Розробка конкурентно-спроможних проектних пропозицій 

Ø       Загальний проектний менеджмент 

Ø       Багатоаспектні соціологічні дослідження, що включає в себе:

Розробку методології соціологічного дослідження

Розробку та валідизацію інструментарію дослідження

Створення паспорту та масу кількісних даних в ОСА, SPSS, обробка отриманих даних (одно-, двовимірні таблиці, регресії, факторний та кластерний аналіз тощо)

Обробка якісних даних в форматі MAXQDA

Опитування

Експертні інтерв’ю

Фокус-групові інтерв’ю

Глибинні інтерв’ю

Контент-аналіз

Кабінетне дослідження

Спостереження

Написання технічних, аналітичних звітів та презентації за результатами проведеної роботи 

Ø       Маркетингові дослідження 

Ø       Підготовка та проведення різноманітних публічних заходів (прес-конференції, семінари, круглі столи, громадські слухання, міжнародні конференції) 

Ø       Підготовка та проведення навчально-освітніх заходів (тренінги та семінари) 

Видавнича діяльність (дивіться перелік робіт, написаних експертами Фонду, в розділі Публікації)