Погода

Курс валют

Оценка перспективного поведенческого внедрения для ЛЖВ «Школа пациента» интегрированного с внедрением экономической самостоятельности «Мастерская возможностей»

Оценка перспективного поведенческого внедрения для ЛЖВ «Школа пациента» интегрированного с внедрением экономической самостоятельности «Мастерская возможностей»

 

Проект выполняется БФ «Интеллектуальная перспектива» при финансовой поддержке «Pact Inc.» в 8 городах Украины. 

Детальніше: Оценка перспективного поведенческого внедрения для ЛЖВ...

Проект «Сталий розвиток місцевих громад через актуалізацію культурної спадщини»

Проект було реалізовано Благодійним Фондом Інтелектуальна перспектива за участі експертів Центру соціальних експертиз Інституту соціології НАНУ за фінансвої підтримки Європейського Союзу, в рамках Програми Східного Партнерства "Культура". 

Термін реалізації: листопад 2011 – березень 2015


Менеджер Проекту: Марина Садова

Проект був спрямований на посилення культурного сектору України та Білорусі шляхом актуалізації та розвитку культурної спадщини Поліського регіону.

Партнери:
- Державний науковий центр захисту культурної спадщини від техногенних катастроф (Україна),

- ГО «Фонд імені Льва Сапєгі» (Білорусія)

- Український центр культурних досліджень при Міністерстві культури України

За три роки реалізації Проект сприяв:

- посиленню міжрегіональних зв’язків України та Білорусі з метою актуалізації та розвитку культурної спадщини поліського регіону;

- залученню громадських, приватних організацій, владних структур, ЗМІ до управління культурними процесами та розвитку культурного сектора України та Білорусі;

- поширенню знання та культурних ініціатив стосовно культурної спадщини Полісся та покращенню доступу різних груп населення, зокрема, корінних мешканців Поліського регіону, до культури цього регіону.

Проект складався із таких основних компонентів:

І. Дослідження сучасного стану культури Поліського регіону: комплексне соціологічне дослідження; комплексні наукові етнографічні експедиції; комплексні археологічні дослідження.

ІІ. Залучення представників громадськості, третього сектору та влади до проблем у сфері культури Поліського регіону: міжнародні конференції, прес-конференції, громадські слухання, тренінги.

ІІІ. Популяризація культурної спадщини Поліського регіону: пересувні виставки, видання етнографічних матеріалів, видання та демонстрація фільму, видання туристичної брошури.

IV. Ремонт приміщень у м. Києві та м. Чорнобилі для подальшого створення постійно діючою виставки-експозиції культурної спадщини поліщуків, та створення фондосховищ із належними умовами зберігання предметів культурної спадщини.

Більше про результати проекту, матеріали проекту, а також численні фото можна побачити на сайті http://pr-center.org.ua/eu/

Детальніше: Проект «Сталий розвиток місцевих громад через...

Проект ««Сприяння побудові національної комунікаційної стратегії та впровадження комунікаційних інтервенцій з метою зміни поведінки з питань репродуктивного здоров’я, здоров’я матері та дитини (РЗЗМД)»

Проект виконується Благодійним Фондом Інтелектуальна перспектива за участі експертів Центру соціальних експертиз Інституту соціології НАНУ за фінансвої підтримки Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ)   

Термін реалізації: вересень 2014 – червень 2015


Метою проекту є покращення обізнаності й практик комунікації з питань РЗЗМД серед населення репродуктивного віку, батьків і опікунів дітей до 3 років. 

Комунікації щодо зміцнення здоров'я та пропаганди здоров'я, визнаються як найважливіший елемент будь-якої успішної соціальної програми з питань охорони здоров'я. Комунікація щодо зміцнення здоров'я та пропаганди здоров'я може привести до змін як у поведінці індивідуума, так і суспільства загалом. Стійкі зміни в загальній поведінці по відношенню до охорони здоров'я можуть відбуватися тільки в сприятливому середовищі, включаючи компоненти, що стосуються можливостей, медичних послуг, технологій та змін норм і політики.

Соціально-культурні чинники, індивідуальне і суспільне сприйняття та практики відіграють важливу роль у сфері РЗЗМД. Проведені дослідження надають актуальні приклади поведінки; сподівання; соціальні концепції для певних видів практик; інформаційні та комунікаційні канали; потенційні мотиви та інші аспекти, необхідні для планування змін поведінки.

Проект реалізується в 4 областях України: Івано-Франківська, Житомирська, Львівська та Одеська.

Цілі проекту:

F      Зміцнити можливості менеджерів охорони здоров'я на національному рівні та у чотирьох регіонах проекту з питань стратегічних комунікацій по темі РЗЗМД.

F      Залучити національну групу з питань охорони здоров'я та регіональні команди до розробки та імплементації інтервенцій щодо зміни поведінки населення щодо питань РЗЗМД.

F      Розвивати можливості неурядових організацій щодо питань стратегічних і поведінкових змін комунікацій у чотирьох регіонах проекту.

На сьогодні в рамках проекту проведено наступну діяльність:

1.  Створено національну та регіональну робочу групу з медичної комунікації.

2.  Проведено ряд робочих сесій з питань стратегічної комунікації щодо РЗЗМД із залученням регіональних та національних експертів.

3.  Розпочато роботу над розробкою національної комунікаційної стратегії з питань РЗЗМД.

4.  Проведено дослідження за методологією KAPB щодо питань РЗЗМС у 2 нових пілотних регіонах проекту з метою визначення ключових показників серед громадськості та безпосередньо серед батьків, їхнього стилю життя, сподівань та практик, а також визначення джерел отримання інформації цільовою аудиторію.

5.  Проведено 10 фокус-групових інтерв’ю з метою оцінки інформаційних матеріалів з питань РЗЗМД.

6. Проведено відкритий конкурс на підтримку реалізації регіональних кампаній серед місцевих громадських організацій в Івано-Франківській та Житомирській області.

Детальніше: Проект ««Сприяння побудові національної комунікаційної...